Doporučujeme

Když je cesta tam, je i zpátky?

Dnes již není výjimkou, že se ocitneme v problému a to i díky zdánlivě malému pochybení. Registr dlužníků je neúprosné kritérium, které nám ovlivňuje možnost získat různá východiska z momentálních situací jako jsou půjčky, hypotéky, leasing a další možnosti, na které člověk musí nějakým způsobem „dosáhnout“.

Pokud je jedinec nesolventní, ocitá se rázem v registraci firmy SOLUS, která slouží členům sdružení k výměně informací o klientech, kteří mají, nebo v minulosti měli problémy s platební morálkou. I když existuje registr i opačný, tento negativní má pro rozhodování peněžních ústavů mnohem větší váhu.

Jak snadné je zařadit se do seznamu

Způsobů jak se ocitnout v evidenci Solusu je několik. Nemusíme dlouhodobě splácet své závazky se zpožděním – stačí nezaplatit dvakrát za sebou a stáváme se dostatečně vhodným kandidátem. Z pravidla jde nejčastěji o banky a leasingové společnosti, ale v registru se můžeme objevit i pro nezaplacení telefonního paušálu – na což se často zapomíná.

Nedocházelo by k tomu, kdybychom s věřitelem udržovali komunikaci a snažili se třeba o splátkový kalendář. Avšak většinou jde o podcenění termínu či nevědomost plátce a pokyn k záznamu je bez varování vydán.

A kudy vede cesta zpět?

K odstranění záznamu by teoreticky měl stačit krok, kdy doplatíte celý vzniklý dluh. Prakticky to tak ale není. Záznam zůstává pro registr Solus aktivní ještě obvykle 2-3 roky po té. Je tedy třeba podniknout asi 5 kroků, abychom se ze spárů nelítostného seznamu vymanili:

  • zjistit, u které společnosti (společností) dlužíte,
  • splatit pohledávku(y) i s úroky,
  • zrušit smlouvu s věřitelskou společností,
  • spolu s tímto zrušením též odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • a zažádat SOLUS o vymazání záznamu.

Pokud by se stalo, že by záznam v registru nadále přetrvával, je nutno obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, následně pak případně na soud. Většinou však vše probíhá dle daného scénáře a pak je jen na nás, jakou snahu vyvineme, abychom se do podobných potíží již nikdy nedostali.

O autorovi

Jan Neckář