Finance Novinky Ostatní Tipy a rady

Vklad na anonymních vkladních knížkách je potřeba vybrat do konce roku

Autor Makawiel

Máte-li nějaké úspory uloženy na anonymní vkladní knížce u České spořitelny a nechcete o ně přijít, musíte si tyto peníze vybrat do 31. prosince 2016. Podle informace ČS si klienti dosud nevybrali ohromujících 1,89 miliardy korun, které mají uloženy na dvou a půl milionech anonymních vkladních knížek. Přibližně na 98 procentech z nich je uložena částka nepřesahující pět tisíc korun. Na dvou pětinách těchto knížek je uloženo dokonce méně než 50 korun.

Jak je to podle zákona

Zákonem o bankách byla platnost anonymních vkladních knížek zrušena již ke konci roku 2002. Česká spořitelna přestala tyto knížky od té doby úročit a klienti si mohli své úspory dle zákona vybrat do konce roku 2012. Banka s ohledem na značný objem úspor prodloužila lhůtu do konce roku 2015 a poté ještě o jeden rok. Jednalo se o tzv. prodlouženou promlčecí lhůtu.

Jak postupovat v případě nálezu anonymní vkladní knížky doma

Vkladní knížku přineste do kterékoliv pobočky ČS do konce letošního roku a nezapomeňte vzít sebou občanský průkaz. Je-li knížka na heslo, musíte jej znát. Informaci, že je knížka na heslo, najdete napsanou na úvodních stránkách knížky.

Ve spořitelně pak poradce zkontroluje vaši totožnost, u knížky na heslo ověří vaši znalost daného hesla a poté vám vystaví pokladní doklad a vyplatí příslušnou hotovost. Nakonec vaši anonymní vkladní knížku znehodnotí proděravěním.

Co ČS provede s nevyzvednutými vklady?

Podle zákona o bankách promlčené vklady propadají bance a banka je nemusí vyplácet. Jelikož si Česká spořitelna je vědoma původu peněz a ví, že uložené peníze jsou výsledkem poctivého střádání lidí, rozhodla se věnovat všechny nevyzvednuté prostředky na dobročinné účely. Učiní tak prostřednictvím Nadace Depositum Bonum, kterou v roce 2012 sama založila. Nadace se zaměřuje na zlepšení úrovně vzdělání, zejména v technických a přírodních vědách. Z nevybraných vkladů byla již v roce 2013 do Nadace převedena částka 1,45 miliardy korun. Z částky, kterou Spořitelna do Nadace nepřevedla, vznikla rezerva pro klienty, kteří si pro peníze přijdou do konce letošního roku. Ke konci září 2016 tvořila tato rezerva zhruba 260 miliónů Kč. Pokud z této rezervy po 31. prosinci 2016 nějaké peníze zbydou, budou všechny opět převedeny do majetku Nadace Depositum Bonum.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

O autorovi

Makawiel