Finance Novinky Ostatní Pojištění

Čtvrtina domácností nemá pojištěné bydlení

Autor Makawiel

Lehkomyslnost některých lidí při starostlivosti o vlastní majetek je zarážející, neboť více než čtvrtina Čechů a pětina Slováků nemá sjednané pojištění své domácnosti. Nepřiměje je k tomu ani osobní negativní zkušenost, neboť velkou část z nich potkalo vykradení bytu, domu, garáže, či prasklé potrubí a jiné pohromy.

Časté důvody nezájmu

Téměř polovina Čechů se domnívá, že rizika škod spojených s bydlením jsou minimální. Třetina pak považuje výdaje na pojištění za zbytečné, nebo nepřiměřeně vysoké. Podle průzkumů je každá osmá domácnost připravena hradit případné škody z vlastních prostředků.

Realita je však jiná, neboť vytopit sousedy v důsledku prasklého potrubí nebo vadného přívodu vody k pračce či myčce nádobí, je snadné a může tím vzniknout značná škoda. Riziko vykradení, živelní pohromy a jiných důvodů vzniku škod, je velmi vysoké. Výdaje na nápravu se pak mohou vyšplhat i na několik desítek tisíc korun a citelně tak zasáhnout do domácího rozpočtu.

Nemovitosti

Pojištění bydlení má sjednáno třetina vlastníků rodinných domů. U vlastníků bytů je to méně než třetina a z lidí žijících v pronajatém bytě je to pouze každý osmý. Řada lidí, kteří mají svou domácnost pojištěnou, často ani neví, co si vlastně pojistili. Rozdíl je mezi samostatným pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti. Asi třetina lidí má sjednána obě tato pojištění. Někteří lidé si třeba neuvědomují, že pokud mají pojištěnou pouze nemovitost, nebude jim to v případě vykradení nic platné. Přesný rozsah své pojistné smlouvy zná jen minimum lidí. Asi polovina má alespoň přibližnou představu, co si pojistili.

Většina lidí se spokojuje s vědomím, že kdysi v minulosti uzavřeli pojistnou smlouvu a spoléhají na to, že jsou chráněni pro případ vzniku jakékoliv škody. Neuvědomují si, že například rekonstrukcí domu či pořízením nového vybavení se hodnota jejich bydlení zvyšuje. Proto by se měli se svou pojišťovnou domluvit na aktualizaci pojistné smlouvy, aby případné pojistné plnění odpovídalo skutečným škodám.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

O autorovi

Makawiel