Finance Novinky Ostatní Pojištění Tipy a rady

Pojistka na blbost dokáže ušetřit mnoho problémů

Autor Makawiel

Pokud jste v zaměstnaneckém poměru, nebo plníte povinnosti vyplývající z jiné formy pracovně-právního vztahu, jste v této souvislosti vystaveni nejrůznějším rizikům. Při služební cestě můžete poškodit firemní automobil, může se vám ztratit svěřený předmět, nebo vás potká finanční schodek či jiný malér.

V těchto případech jste povinni uhradit vzniklou škodu. Pokud nejste pojištěni, jak se lidově říká, na blbost, může to pro vás znamenat citelnou finanční ztrátu. Sjednáním tohoto pojištění si zajistíte klid na práci, jelikož v případě nutnosti uhradit škodu, za vás veškeré škody uhradí pojišťovna.

Co je pojistka na blbost

Jedná se o pojištění odpovědnosti, pro které se v praxi vžilo označení pojistka na blbost. Jeho účelem je úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s újmou na zdraví, škody na majetku či finanční škody způsobené jiné právnické nebo fyzické osobě. Pojištění různých životních situací a pochopitelně výše pojistného se u jednotlivých pojišťoven liší.

Pracovní poměr

K různým rizikovým situacím a vznikům škod nejčastěji dochází v zaměstnaneckých poměrech. Zaměstnanec může zcela neúmyslně způsobit škodu na zařízení, na služebním vozidle, nebo na nejrůznějších předmětech či pracovních prostředcích a pomůckách, které mu byly svěřeny v souvislosti s výkonem práce. U pojistek na blbost bývá obvykle poměrně vysoká spoluúčast. Některé pojišťovny sjednávají spoluúčast minimálně ve výši 1000 Kč, jiné však požadují spoluúčast až do 30 % vzniklé škody. Na druhou stranu to pro pojištěnce znamená výhodu v tom, že s čím vyšší spoluúčastí souhlasí, tím nižší bude platit pojistné.

Ze zákona vyplývá, že limit pojistného plnění, který si pojistník určí sám, nesmí přesáhnout 4,5 násobek jeho mzdy, neboť vyšší částku po něm zaměstnavatel nesmí podle zákoníku práce požadovat.

Pojištění na blbost se vyplatí i v běžném životě

Pojistitelem může být manžel nebo druh, jejich nezletilé dítě či osvojenec do 26 let jeho věku. Pojistit se mohou také fyzické osoby, které svěří svůj byt či domácí zvíře na dobu své nepřítomnosti jiné fyzické osobě, která způsobí škodu. Pak by se pojištění na blbost vztahovalo na škody vzniklé při provozu domácnosti, ale také při rekreačním sportování a jízdě na kole.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

O autorovi

Makawiel